Prodej evropské společnosti

Evropská společnost je forma akciová společnosti, která má mezinárodní působnost. Vztahuje se na ni právo Evropské unie, platí na ni však také vnitrostátní zákony. Evropskou společnost si můžete buď založit, nebo zakoupit jako již předzaloženou, a to formou ready made. Jaké výhody koupě/prodej evropských společností přináší?

Evropská akciová společnost neboli také Societas Europaes či SE se řídí nařízením Rady č. ES/2157/2001 a směrnicí Rady 2001/86/ES. Oba dokumenty vstoupily v platnost 8.10.2001. Od té doby v Čechách i ve světě byly založeny již stovky evropských společností. Nejčastějšími důvody pro podnikání formou SE jsou vysoká prestiž a jednodušší možnost proniknutí na zahraniční trhy.

Struktura evropské společnosti

Evropská akciová společnost může mít monistickou nebo dualistickou strukturu. V prvním případě stojí v jejím čele správní rada s předsedou, který může být zároveň generálním ředitelem. Dualistická struktura je podobná struktuře akciové společnosti, jak ji známé u nás. Výkonnou mocí disponuje představenstvo a dozorčí rada. Oba typy jsou pro prodej SE vhodné.

Jak se zakládá evropská společnost pro prodej

Asi nejpřirozeněji a nejsnadněji vzniká evropská společnost fúzí dvou akciových společností, které však podléhají předpisům dvou různých států (tato fúze je možná i ve větším počtu firem).

Druhým způsobem je založení holdingu mezi a.s. a s.r.o., které se opět řídí zákony různých států. Mohou mít sídlo i ve stejném státě, pokud mají v jiném založenou dceřinou společnost.

Založení dceřiné společnosti úpisem akcií – podmínkou je opět právo různých členských států nebo dceřiná společnost.

Transformace a.s. s dceřinou společností v jiném státě.

Založení dceřiné společnosti jiné evropské společnosti.

Po založení společnosti je potřeba splatit základní kapitál ve výši 120 tisíc eur, který je však v našich podmínkách vyjádřen v českých korunách.

Prodej evropské společnosti a jeho podmínky

Pokud se rozhodnete pro koupi již založené evropské společnosti, ušetříte si mnoho času a starostí. Cena evropské společnosti se pohybuje kolem částky 65 000 Kč. Hlavní výhodou prodeje evropské společnosti je, že nemusíte splácet základní kapitál hned v počátcích podnikání – zaplatíte pouze výše zmíněnou částku za koupi společnosti.

Dále budete mít možnost statutárním orgánem pověřit 2 osoby a vydávat akcie na majitele, které všem vlastníkům zaručí anonymitu. Sídlo u ready made firmy budete moci libovolně přesunout do jiného členského státu EU. Z čehož vyplývá, že si SE můžete koupit v Čechách, a pak přesídlit třeba do Německa, Francie nebo Nizozemí apod.

Na prodej evropské společnosti se dnes specializuje mnoho ready made firem. Za stejnou cenu však mnohdy nabízejí jiný balíček služeb. Vždy je tedy potřeba si zjistit, co vše za zaplacené peníze dostanete. Obvykle se jedná o vyřízení volné živnosti, ověření smluv a zaplacení soudních poplatků, výpis z rejstříku trestů, přihlášení k dani z příjmů, převod cenných papírů atd.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *